Rydych yma: Hafan > Gwasanaethau

Gwasanaethau


Gwersi wyneb yn wyneb neu ar lein.

Gwersi Un i Un.

Grwpiau dysgu hyd at 5 aelod.

Cefnogaeth i waith Mathemategol o fewn pynciau eraill, er enghraifft cynnwys ystadegau Safon Uwch Bagloriaeth Cymru. Cynnwys mathemateg ag ystadegol of fewn traethodau hir prifysgol.

Cynhyrchu adnoddau “bespoke” - Cymraeg, Saesneg neu Ddwyieithog.

Cysylltwch â gbr.cymru i drafod eich anghenion. Cynigir dyfynbris yn benodol i’ch anghenion chi.

Manylion Cyswllt


Gyrrwch e-bost am fwy o fanylion

gbr.cymru@gmail.com