Gerallt Breese Richards

Croeso i'r wefan


Bu Gerallt Breese Richards yn ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd Llanelwy cyn astudio Peirianneg Drydanol ym Mhrifysgol Bangor. Treuliodd gyfnod fel athro mathemateg a gwyddoniaeth cyn symud i Lundain i weithio gyda chwmni TG. Gweithiodd mewn sawl maes yn y diwydiant technoleg i gwmniau fel BT, IBM, Reuters a Tesco lle bu’n rhan o’r tîm datblygu system siopa ar lein. Yn 2005 daeth yn ôl i Gymru gyda’i deulu ar ôl cael swydd yn Ysgol y Berwyn y Bala lle bu’n athro mathemateg a phennaeth blwyddyn tan i’r ysgol gau yn 2019. Bu’n diwtor mathemateg Tgau a Safon Uwch yn ysgol arbennig Aran Hall lle bu’n gweithio gyda grwpiau bach a disgyblion unigol. Mae ganddo hefyd bortffolio o waith annibynnol tu allan i ysgolion gan gynnwys arwain cyrsiau ailhyfforddi ar gyfer y gweithle a rhifedd i oedolion yng Ngholeg Llandrillo. Bu’n diwtor mathemateg llwyddiannus am 20 mlynedd.

Mae’n mwynhau seiclo a mynydda yn ei amser hamdden.

TGAU

llyfr Mathemateg

Gwybodaeth drylwyr am y cymhwyster TGAU ar bob haen.
Llwydiannau cyson dros y blynyddoedd.
Adnoddau pwrpasol wedi’u teilwra i anghenion myfyrwyr unigol.

Un i Un

Papurau Gwaith Mathemateg

Tiwtor llwyddiannus un i un am 20 mlynedd.
Gwersi personol ym Mhen y Bont neu ar-lein.
Gwersi ar-lein yn ddefnyddio Tabled Ysgrifennu Digidol Wacom Intuos Pro

Arholiadau

Llyfr a Papurau Mathemateg

Hanes llwyddiannus o baratoi disgyblion ar gyfer arholiadau
Pecynnau pwrpasol o wersi wedi'u cynllunio ar gyfer paratoi arholiad.
Gostyngiadau ar gael ar wersi wedi'u bwcio mewn bloc.

Adnoddau

Adnodd Mathemateg ar llechen

Llyfrgell gynhwysfawr o dros 6000 o adnoddau
Mae'r adnoddau'n hyblyg ac wedi'u cynllunio i gael eu haddasu'n hawdd a'u diwygio i anghenion unigol cwsmer
Mae adnoddau ar gael mewn fformatau Saesneg, Cymraeg neu ddwyieithog.

Tystebau

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i Mr Gerallt Richards am roi gwersi ychwanegol i'r ferch cyn eu haroliadau TGAU. Mwynhaodd y gwersi yn fawr iawn gydag ef ac roedd y gallu ganddo i symleiddio ac egluro rhannau anoddaf y cwricwlwm mathemateg gan sicrhau dealltwriaeth lawn.   Tyfodd ei hyder yn y pwnc. Roedd Mr Gerallt Richards yn brydlon a  phroffesiynol iawn bob amser, rydym yn ddiolchgar iawn iddo am ei wasanaeth."

Diolch

Teleri Pugh, Llanuwchllyn


"Our daughter has been a student of Gerallt for many years. It has been evident during her academic development that she has consistently improved and become confident in the application of skills learnt thanks to his help. Gerallt is able to simplify and explain the most difficult parts of the curriculum ensuring full understanding was achieved. We are so grateful for his services and every day we see the benefits and cannot recommend his services enough. Gerallt shows true passion in teaching and empowers his students to succeed."


Bethan and Dave, Corwen

"Gerallt worked with one of our pupils over a period of several years. He was able to fully teach the WJEC Maths GCSE qualification to a high standard. The pupil and school were delighted with the result. The pupil’s enthusiasm and intrigue for Maths were nurtured by Gerallt so much that the pupil went on to study Maths at A-Level. During this time, Gerallt was able to provide regular revision and consolidation support in addition to college lessons and learning. Again, everyone was proud of the overall grade outcomes at both A2 and A-Level. 

We are all appreciative of the hard work, thorough planning and positive support Gerallt consistently provided."

Llio Eiri, The Principal, Aran Hall School, SENAD Plc


Rhydymain, Dolgellau

Manylion Cyswllt


Gyrrwch e-bost am fwy o fanylion

gbr.cymru@gmail.com