Rydych yma: Hafan > Prisiau

Prisiau


CA3 and TGAU

Disgyblion unigol

Gwers unigol - £30/awr.  Mae hyn yn cynnwys asesiad o lefel a sgiliau as tasg gwaith cartref.

Pecyn hanner tymor – 6 gwers - £180

Pecyn tymor llawn – 12 gwers - £360 a un wers ychwanegol am ddim.

Grwpiau o hyd at 5 disgybl

Disgybl: 2
Cost/awr: £50

Disgybl: 3   
Cost/awr: £60

Disgybl: 4   
Cost/awr: £70

Disgybl: 5   
Cost/awr: £80

I drafod opsiynau eraill codwch yn ffôn am sgwrs.

Manylion Cyswllt


Gyrrwch e-bost am fwy o fanylion

gbr.cymru@gmail.com