Rydych yma: Hafan > Amdanaf

Amdanaf


Bu Gerallt Breese Richards yn ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd Llanelwy cyn astudio Peirianneg Drydanol ym Mhrifysgol Bangor. Treuliodd gyfnod fel athro mathemateg a gwyddoniaeth cyn symud i Lundain i weithio gyda chwmni TG. Gweithiodd mewn sawl maes yn y diwydiant technoleg i gwmniau fel BT, IBM, Reuters a Tesco lle bu’n rhan o’r tîm datblygu system siopa ar lein. Yn 2005 daeth yn ôl i Gymru gyda’i deulu ar ôl cael swydd yn Ysgol y Berwyn y Bala lle bu’n athro mathemateg a phennaeth blwyddyn tan i’r ysgol gau yn 2019. Bu’n diwtor mathemateg Tgau a Safon Uwch yn ysgol arbennig Aran Hall lle bu’n gweithio gyda grwpiau bach a disgyblion unigol. Mae ganddo hefyd bortffolio o waith annibynnol tu allan i ysgolion gan gynnwys arwain cyrsiau ailhyfforddi ar gyfer y gweithle a rhifedd i oedolion yng Ngholeg Llandrillo. Bu’n diwtor mathemateg llwyddiannus am 20 mlynedd.

Mae’n mwynhau seiclo a mynydda yn ei amser hamdden.

Manylion Cyswllt


Gyrrwch e-bost am fwy o fanylion

gbr.cymru@gmail.com